Percy Nesslings stiftelse

 

Ändamålet är i första hand att främja omsorgen om barn och ungdomar.

 

Syftet är att stimulera ungdomar mellan 12 och 20 år, skrivna i Helsingborgs kommun, till att under främst skollov kunna ägna sig åt meningsfulla fritidsaktiviteter som de gillar och som de vill förkovra sig i.

Det kan vara sporter eller kulturaktiviteter av olika slag.

 

Stiftelsen delar ut stipendier till de ungdomar, som stiftelsen anser ha uppfyllt sina uppsatta mål på ett framgångsrikt sätt och som i övrigt anses vara välförtjänta av dessa stipendier som en uppmuntran.

Stiftelsen samverkar med

Helsingborgs stad: Fritid Helsingborg, Kulturförvaltningen, Helsingborgs Ungdomsråd, (HUR)

och

Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation (HISO)

samt intresserade föreningar.

 

 

Styrelsen består av:

Christina Sebelius-Frost, ordförande

Christer Persson, Sekreterare
Christina Gedeborg-Nilsson,

  Hans Ingvar Holm och Jan Roos.

Percy Nesslings stiftelse