Percy Nessling tänkte att det viktigaste för framtiden är ungdomen och vad de vill göra av sina liv. För att locka ungdomar till att ha en meningsfull fritid främst under sommarlovet bildade Percy och hans familj en stiftelse 2015.

 

Syftet med stiftelsen är att stimulera till sommaraktiviteter genom att dela ut stipendium för de som lyckats väl.

 

Stiftelsen heter Percy Nessling stiftelse.

Percy Nesslings stiftelse